MY COOL GARDEN™ with DANISH TOUCH – Havekonsulent

Vi tilbyder:

 • Planterådgivning
 • Anlægsopgaver
 • Beskæringsrådgivning
 • Havebesøg af konsulent

Vi tilbyder hjælp ved planlægning af haveanlæg samt ved plante- og beskæringsopgaver samt  større anlægsopgaver i haven.

Eksperter i botaniske beskæringer samt etablering af japansk inspirerede haver, surbundsbede og den vedligeholdelsesvenlige have.

Arbejdet tilbydes normalt som fast pris og tid, så vi kan arbejde fokuseret til den aftalte tid. Ved opgaver, der er svære at prissætte, kan påregnes timepris ml. kr. 250,- -350,-, afhængigt af jobbet og værktøj.

Ved planlægningsopgaver fx skitsetegninger, plantelister og dokumentation, aftales normalt en fast pris.

Planterådgivning

Vi giver rådgivning om træer og buske, fortrinsvis til surbundsbede og til ”vanskelige steder” (for mørkt, for vådt, for salt, for blæsende, for tørt etc.).

Eksempler på planteopgaver

 • Etablering af staudebede.
 • Etablering af surbundsbede.
 • Plantning af buske og træer, solitær eller i grupper.
 • Plantning af hække.
 • Etablering af japansk inspirerede haver.
 • Etablering af den vedligeholdelsesvenlige have (fx steppe/skov/eng/middelhav)

Anlægsopgaver

 • Etablering af stier og gange.
 • Etablering af højbede.
 • Etablering af hegn.
 • Etablering af terrasser/trapper/støttemurer.

Beskæringsopgaver

Vi håndterer træ/buskpleje og fældning af træer og buske og kommer gerne med et tilbud på dine beskæringsopgaver.
Inden beskæringen starter, er der enighed om slutresultatet, så ingen overraskelser opstår.

Beskæringsrådgivning

Skal der fældes eller beskæres?
Eller;
Er der tvivl om, hvordan træet eller busken vil udvikle sig i forhold til resten af beplantningen på grunden?
Eller;
Måske kan en flytning af planten på grunden også være en mulighed?

Eksempler på beskæringsopgaver:

 • Styning
 • Topkapning
 • Formklipning
 • Kronereduktion
 • Kroneløft
 • Opstamning
 • Foryngelsesbeskæring
 • Botanisk beskæring
 • Udbyttebeskæring af frugttræer og bærbuske
 • Beskæring af store træer i risikozonen (sikring mod skader forårsaget af træet)

Havebesøg af konsulent

Få råd og vejledning om omlægning, plantning og vedligeholdelse. Besøget varer ca. to timer og koster 1.500,- kr. inkl.  kortfattet notat samt kørsel til haven i storkøbenhavnsområdet.

Rapport og øvrig dokumentation, hvis aftalt på konsulentbesøget, udarbejdes efter aftalt pris som et tillæg.

MY COOL GARDEN™ with Danish Touch – en del af TOTAL konceptet

MY COOL GARDEN™ er en del af total-konceptet for Danish Touch Group, hvor det er muligt, at få et intelligent hus med møbler, der samtidig kan være selvforsynende med energi og med en vedligeholdelsesvenlig have – MY COOL GARDEN™