Arkitektrådgivning

Arkitektrådgivning er et af kerneområderne i Danish Touch Groups samlede, strategiske rådgivning.

Arkitektur og indretning om at skabe rammer og rum for et godt liv og et godt arbejdsmiljø i det rigtige samspil mellem vores kunder, deres brugere og relevante aktører. Det garanterer et resultat, der både møder nutidige og fremtidige behov hos brugerne og de konkrete mål, strategier og økonomiske forudsætninger hos vores kunder.

Vi dækker hele byggeprocessen, og opgaverne spænder over mange forskellige typer af byggerier med hovedvægten på privatboliger og sommerhuse (off the grid) til private domicil- og kontorbyggerier samt generelle moderniseringer, energirenoveringer og løbende vedligeholdelse.

Alle opgaver løses i et tæt samspil med de øvrige aktører i byggesagen, så vi sikrer den rigtige helhedsorienterede analyse, den rigtige løsning og den rigtige udførelse.